Що е то – преглед за контактни лещи?


Искате да знаете какво е нужно за правилния избор на контактни лещи? Дали изпробването на всевъзможни видове контактни лещи, за да установите кои са най-комфортните е правилният подход или съществуват обективни критерии за избор?

Ето как протича прегледа за адаптиране на контактни лещи:

  1. Обективно изследване на рефракцията (най-често авторефрактометрия)
  2. Изследване на зрителната острота за далеко, близо и за наличие на акомодационен баланс
  3. Изследване с биомикроскоп на слъзен филм и преден очен сегмент
  4. Корнеална топография (прецизно измерване геометрията на роговицата)
  5. Избор на първи диагностичен чифт контактни лещи
  6. Оценка на позиция, подвижност, стабилизация и умокряемост на контактните лещи
  7. Обучение и упражняване на правилната техника за поставяне, сваляне, почистване, дезинфекция и съхраняване на контактните лещи
  8. Контролен преглед след определен тест период