Миглена Иванова


  • през 1981г. завършва с отличие ТФМО „М. Ломоносов“ гр. София – специалност „очна оптика“
  • в периода 1981-1987 г. работи по специалността в „1-ва оптика“ към Аптечно предприятие гр. Варна и посещава редица курсове за следдипломна квалификация (проблеми на човешкото око; поддръжка и ремонт на оптични уреди; заваряване на диоптрични рамки)
  • от 1987 г. работи като „оптик-рефракционист“ в Очна болница гр. Варна
  • 1991г. придобива дипломa „оптик-оптометрист“ от МИ гр. София
  • 1993 г. след натрупването на солиден опит и умения, поради желанието за развитие и самостоятелност взема съдбоносно решение… Със семейна помощ поставя началото на Magic Optic. Ентусиазмът, с който започва начинанието е съхранен и до днес, като постепенно е увлякъл и ангажирал всички членове на семейството – традицията на семейното предприятие се поддържа вече второ поколение!