Радослав Иванов


  • 2005-2009 следва „Очна оптика/оптометрия“ в гр. Йена Германия
  • по време на следването си практикува при „Richtig Kühn” Йена, Германия; „Jenalens Kontaktlinsenstudio” Йена, Германия; СБОБАЛ-Варна; „JENVIS Research” Йена, Германия
  • 2009 г. след дипломирането си работи като Оптик/Оптометрист в Magic Optic
  • 2010 г. преподава „Физиологична оптика” в „ЦПО Еврооптик”
  • 2014-2015 г. преподава „Учебна практика“ в МУ Варна специалност “Медицински оптик”
  • лектор и участник в редица национални и международни конференции и квалификационни курсове
  • професионалните му интереси са главно в областта на контактната корекция и корекцията на бинокулярни смущения на зрението.