Йордан Иванов


  • 1982 г. висше икономическо образование ВИНС „Д.Благоев“ гр. Варна
  • 1995 г. придобива диплома за очен оптик от ОТФМО „М. Ломоносов“ гр София
  • 2009 г. управител на Magic Optic